adhithyaguruji@gmail.com
+91 8286 99 8888
TRIKONAS AND SUBA KIRAKAS

1,5,9 ஆகிய திரிகோணங்களில் சுபர்கள் இருப்பதன் சிறப்பு - சதுர் கேந்திர யோகம் எனப்படும் 1,4,7,10ல் கிரகங்கள் அமைவதன் விளக்கம் - குருஜியின் Youtube வீடியோ