adhithyaguruji@gmail.com
+91 8286 99 8888
7
5 th ASPECTS OF JUPITER – TRAILER -181 குருவின் ஐந்தாம் பார்வை
By guruadminji | |
குருவின் பார்வைச் சிறப்புகள் என்ன? அவரது 5,7,9 ம் பார்வைக்கு என்ன வித்தியாசங்கள்?ஜோதிடக்
TRIKONAS AND SUBA KIRAKAS
By guruadminji | |
1,5,9 ஆகிய திரிகோணங்களில் சுபர்கள் இருப்பதன் சிறப்பு - சதுர் கேந்திர யோகம்
SATURN ASPECT
By guruadminji | |
சனியின் 3,7,10ம் பார்வைகளின் பலன் ஒரே மாதிரியாக இருக்குமா? எதில் கெடுபலன் அதிகம்?