adhithyaguruji@gmail.com
+91 8286 99 8888
WHY IS URANUS NEPTUNE AND PLUTO NOT IN INDIAN ASTROLOGY?

நெப்டியூன், யுரேனஸ், புளூட்டோ கிரகங்களை இந்திய வேத ஜோதிடம் ஏற்றக் கொள்ளாதது ஏன்? குருஜியின் விஞ்ஞான ரீதியிலான விளக்கங்கள் ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் YouTube வீடியோ..