adhithyaguruji@gmail.com
+91 8286 99 8888
சூரியன் நிலையானது என்று சொன்னது கலிலியோ வா?-குருஜி விளக்கம்.
சூரியன் நிலையானது பூமிதான் அதை சுற்றி வருகிறது என்று கண்டு பிடித்தது கலிலியோ வா? - நமது வேத ஜோதிட ஞானிகளா? - ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்யகுருஜியின் விளக்கம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *