adhithyaguruji@gmail.com
+91 8286 99 8888
8ல் சனி
8ல் சனி, அஷ்டமச் சனி என்ன வித்தியாசம்? – TRAILER – 396 #astrologeraditya…
By guruadminji | |
ஜாதகத்தில் எட்டாம் இடத்தில் சனி இருப்பதற்கும் ராசிப்படி அஷ்டமச் சனி நடப்பதற்கும் பலன்களில்