adhithyaguruji@gmail.com
+91 8286 99 8888
நீதிபதியின் ஜாதக விளக்கம்
JUPITER, SATURN COMBINATION FOR JUDICIAL
By guruadminji | |
நீதிபதியின் ஜாதக விளக்கம், ஒருவர் சட்டத்துறையில் படிக்க வேண்டுமெனில் எத்தகைய ஜாதக அமைப்பு