adhithyaguruji@gmail.com
+91 8286 99 8888
சூரியன் சுக்கிரன் சேர்க்கை
SUN + VENUS COMBINATIONS
By guruadminji | |
சூரியன் சுக்கிரன் சேர்க்கை,மேஷம் ரிஷபம் லக்னங்களுக்கு என்ன பலன் தரும்? சூரியன் வர்கோத்தமம்