adhithyaguruji@gmail.com
+91 8286 99 8888
சூரியனுக்கான பரிகாரங்கள்
சூரியனுக்கான பரிகாரங்கள் C-005 – Sooriyanukkana Parikarangal
By guruadminji | | 12 Comments |
நமது மூலநூல்கள் ஒருவர் செய்யும் தொழிலுக்கு காரக கிரகங்களாக சனியையும், சூரியனையும் குறிப்பிடுகின்றன.