adhithyaguruji@gmail.com
+91 8286 99 8888
சந்திரனின் செயல்பாடுகள் என்ன?
சந்திரனின் செயல்பாடுகள் என்ன? C-010 – Chandhiranin Seyalpaadukal Enna?
By guruadminji | | 5 Comments |
சந்திரன் நீரைக் குறிக்கும் ஜலக்கிரகம் என்பதாலும் அவருடைய ராசியான கடகம் நீர் ராசி