adhithyaguruji@gmail.com
+91 8286 99 8888
சந்திரனின் கேந்திரங்களைப் போல குரு
சந்திர கேந்திரத்தின் சிறப்பு, ராகு கேதுக்களின் பார்வை
By guruadminji | |
சந்திரனின் கேந்திரங்களைப் போல குரு, சுக்ரனின் கேந்திரம் மற்றும் ராகு, கேதுகளுக்கு பார்வை