adhithyaguruji@gmail.com
+91 8286 99 8888
சந்திரதசை எப்போது யோகம் தரும்?குருஜி விளக்கம்.
சனிதசை-சந்திரதசை எப்போது நன்மை?-sanithasai,chandrathasai.
By guruadminji | | 0 Comments |
அஷ்டமச்சனி-ஏழரைச்சனி நன்மை தருமா? -சனிதசை,சந்திரதசை எப்போது யோகம் தரும்?குருஜி விளக்கம்.