adhithyaguruji@gmail.com
+91 8286 99 8888
குருவின் சூட்சுமங்கள்
குருவின் சூட்சுமங்கள் C-021 – Guruvin Sutchumangal
By guruadminji | | 9 Comments |
மற்றக் கிரகங்களுக்கு இல்லாத ஒரு தனிச் சிறப்பு குருவிற்கு வேத ஜோதிடத்தில் எப்பொழுதும்