adhithyaguruji@gmail.com
+91 8286 99 8888
ஒரு கிரகம் பலவீனமடையும் வரிசை நிலைகள் என்ன? நீச்சம் – நீச்ச பங்கம் ஆகியவற்றின் நுணுக்கமான விளக்கங்கள்… ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் யூடியூப் வீடியோ…
WHEN DOES A PLANET WEAKEN?
By guruadminji | |
ஒரு கிரகம் பலவீனமடையும் வரிசை நிலைகள் என்ன? நீச்சம் - நீச்ச பங்கம்