adhithyaguruji@gmail.com
+91 8286 99 8888
எப்படி பலன் அறிவது? மறைந்த குரு என்ன பலன்களைச் செய்வார்? குருஜி விளக்க வீடியோ… Youtube Video…
மறைந்த குரு என்ன பலன்களைச் செய்வார்? குருஜி விளக்கம்.
By guruadminji | |
விதி - விதிவிலக்குகளை எங்கே பொருத்தி, எப்படி பலன் அறிவது? மறைந்த குரு