adhithyaguruji@gmail.com
+91 8286 99 8888
ஜோதிடம் எனும் மகா அற்புதம்
தெய்வத்தின் ஜாதகம்…D-073
By guruadminji | |
ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்யகுருஜி கைப்பேசி : 9768 99 8888 “தெய்வம் மனுஷ்ய ரூபனா” என்ற
கோடீசுவரனை பிச்சைக்காரனாக்கும் அமைப்பு…D-072
By guruadminji | |
ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்யகுருஜி கைப்பேசி : 9768 99 8888 ஆரம்பகால ஜோதிட
ஆயுள் முடியும் காலகட்டம் எது..? D-071
By guruadminji | |
ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்யகுருஜி கைப்பேசி : +91 9768 99 8888 ஜோதிடனாக
ஆயுள் முடிவதை அறிய முடியுமா?…D-070
By guruadminji | |
ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்யகுருஜி கைப்பேசி : +91 9768 99 8888 ஜோதிடத்தின்
ஜோதிடருக்கான கிரக நிலைகள்…D-069
By guruadminji | |
ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்யகுருஜி கைப்பேசி : +91 9768 99 8888 ஒருவர்
ஜோதிடத்தில் எதையும் முன்பே சொல்ல முடியுமா? D-068
By guruadminji | |
ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்யகுருஜி கைப்பேசி : +91 9768 99 8888 சென்ற வாரம் வெளியான
சனி, செவ்வாயின் சுபத்துவ, சூட்சும வலு……D-067
By guruadminji | |
ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்யகுருஜி கைப்பேசி : +91 9768 99 8888 பாபக்
சுக்கிரனின் பாப காரகத்துவம். D-066
By guruadminji | |
ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்யகுருஜி கைப்பேசி : +91 9768 99 8888 சென்ற
துல்லிய விதிகள் ஜோதிடத்தில் உண்டா? D-065
By guruadminji | |
ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்யகுருஜி கைப்பேசி : +91 9768 99 8888 கிரகங்களின்
ஜோதிடம் முரண்படுவது ஏன்…? D-064
By guruadminji | |
ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்யகுருஜி கைப்பேசி : +91 9768 99 8888 தசாநாதனுக்கு
1 2 3 8