adhithyaguruji@gmail.com
+91 8286 99 8888
WHAT WILL HAPPEN IN THE AVAYOGA DASA? #அவயோகதசையில்என்னநடக்கும்?

அவயோக தசையில் சுபத்துவ கிரகத்தின் கல்வியோ, வேலையோ அமைவதில்லையே ஏன்? ராகு பக்கத்து ராசியில் 5 டிகிரிக்குள் இருக்கும் கிரகத்தை கெடுப்பார? ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் YouTube வீடியோ ..