adhithyaguruji@gmail.com
+91 8286 99 8888
SPECIAL ASPECTS OF PLANETS

கிரக பார்வைகளுக்கான விஞ்ஞான விளக்கம் என்ன? குரு, சனி, செவ்வியின் 7,8,9 பார்வைகளுக்கான காரணங்கள்... ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் விளக்கம்.