adhithyaguruji@gmail.com
+91 8286 99 8888
கடகத்தின் சிறப்பு ஞானிகள் ஜாதகம்.

கடகத்தில் பிறப்பவர்கள் அனைவரும்உயர்வாக இருப்பது ஏன் ஞானிகள் ஜாதகம் எப்படி இருக்கும் குருஜி விளக்கம் youtube வீடியோ.