adhithyaguruji@gmail.com
+91 8286 99 8888
August 18, 2015
குரு அருளும் ராஜயோகம் C-024 – Guru Arulum Raajayogam
By guruadminji | | 5 Comments |
சந்திர அதி யோகம் சென்ற அத்தியாயத்தில் விளக்கிய சகட யோகம் என்ற அமைப்பில்,
குரு தரும் யோகங்கள் C-023 – Guru Tharum Yogangal
By guruadminji | | 12 Comments |
நவ கிரகங்களில் குருவுக்கென ஒரு தனியிடம் இருப்பதால் அவர் மூலமாகப் பெறப்படும் யோகங்களுக்கும்